1. Navigation
  2. Inhalt
  3. Herausgeber
Inhalt

پناهندگان و آموزش عالی (تحصیلات عالی)

 

پناهندگان و آموزش عالی (تحصیلات عالی)

 

پناهندگان در سریعترین زمان ممکن در کالجها و دانشگاههای ایالت زاکسن پذیرفته خواهند شد.
 

دکتر اوا- ماریا استانگ، وزیر آموزش عالی ایالت زاکسن، میگوید: " اعضای هیات علمی، کارکنان و دانشجویان تمایل فراوانی برای کمک به متقاضیان پناهجویی و پناهندگان تازهرسیده، نشان دادهاند. صدها تن از دانشجویان برای راهنمایی پناهندگان داوطلب شدهاند. مربیان در دانشگاه فنی کمنیتس و دیگر موسسهها، تدریس اولین دروس زبان آلمانی را آغاز کرده‏ و همچنین محققان دانشگاه لایپزیگ یک سیستم اینترنتی را با هدف تسهیل ارتباط بین محققان در امور پناهندگان، همکارانشان و دیگر موسسات تحقیقاتی آلمان راه‏اندازی کردهاند. وظیفهی دیگر، حمایت از جوانان پناهندهی واجد شرایط برای ورود هرچه سریع‏تر آن ها به کالج‏ها و دانشگاه‏های آلمان است."

بر طبق گفته‏های وزیر، در حال حاضر تخمین تعداد پناهندگانی که در آلمان دورههای تحصیلی را آغاز خواهند کرد و یا تحصیلات ناتمام خود را در آلمان پی خواهند گرفت، ممکن نیست. وی می‏افزاید: "ما اکنون نمی‏دانیم که پناهندگان با چه شرایط تحصیلی و حرفه‏ای و با چه مدارک دانشگاهی قدم به خاک آلمان می‏گذارند اما درصدد هستیم که مسیر آموزش عالی را برای تمام کسانی که پیش شرط‏های لازم را دارند هموار کنیم."

 

 

- پرسش‏ها و پاسخهایی درباره‏ی پناهندگان و آموزش عالی (تحصیلات عالی)

 

1) آیا در ایالت زاکسن امکان تحصیل پناهندگان پیش از تصمیم‏گیری نهایی درباره‏ی درخواست پناه‏جویی آن‏ها امکان‏پذیر است؟

هیچ قانون مهاجرتی وجود ندارد که بر طبق آن بتوان متقاضیان پناه‏جویی و یا افرادی که با اجازهی اقامت موقت در آلمان ساکن هستند را از شروع یک دوره‏ی تحصیلی بازداشت. افرادی با اجازه‏ی اقامت به عنوان متقاضی پناه‏جویی (Aufenthaltsgestattung) و یا با اجازه‏ی اقامت موقت (Duldung) در آلمان امکان شروع یک دوره‏ی تحصیلی را دارند مگر این‏ که به طور جداگانه (منحصرا) به دلیل یکی از موارد جانبی در وضعیت مهاجرت خود از انجام این کار ممنوع شده باشند. با این حال، پناهندگانی که تصمیم به تحصیل دارند تا سه ماه پس از ورود به آلمان هیچگونه مشاوره و راهنمایی در مرکز دریافت امکانات اولیه در محل اقامتشان، دریافت نمی‏کنند. هنگامی که در منطقه‏های اجرایی، که محل استقرارشان است پخش شدند، می‏توانند از مزایای سرویس‏های مشاوره‏ی موجود بهره ببرند. هم‏چنین پناهندگان تازهوارد می‏توانند در هر زمانی با مراکز مشاوره در کالج‏ها و دانشگاه‏ها تماس برقرار کنند.

 

 

2) پیش شرط‏های لازم برای پذیرش در یک دوره‏ی تحصیلی چیست؟

معیارها برای پذیرش در آموزش عالی، ثبت‏نام در کالج‏ها و دانشگاه‏ها، معادل‏سازی نمرات به سیستم آلمان برای دارندگان مدارک از کشورهای دیگر، آزمون‏های ارزیابی و همانندسازی مدارک، برای تمامی متقاضیان یکسان است. متقاضیان غیرآلمانی باید مهارت زبانی لازم برای یک شروع دوره‏ی تحصیلی را اثبات کنند. بر طبق قانون ایالت زاکسن مبنی بر استقلال و خودمختاری موسسات آموزش عالی، کالج‏ها و دانشگاه‏ها ممکن است صلاحدیدهایی برای پذیرش متقاضیان از کشورهای غیر اتحادیهی اروپا به کار برند. § (SächsHSFG) 17، بند 1، جملهی چهارم.

 پناهندگان و متقاضیان پناه‏جویی به شرطی می‏توانند در کالج‏ها و دانشگاه‏ها پذیرفته شوند که بتوانند شایستگی خود را برای پذیرش در آموزش عالی مستند کرده و همچنین مهارت زبانی لازم را ارایه دهند. بر طبق قطعنامهی کنفرانس وزیران فرهنگ در سال 1985، کالجها و دانشگاه‏ها مدارک الزامی را برای آن دسته از پناهندگانی که به دلیل شرایط سفر به مدارک خود دسترسی ندارند و قادر به ارایه‏ی آن‏ها نیستند، آسان‏تر در نظر می‏گیرد. به این صورت که متقاضیان باید دست‏کم (حداقل) یک مدرک ارایه دهند که به طور غیر‏مستقیم نشان‏دهنده‏ی شایستگی آن‏ها برای پذیرش در دوره‏های آموزش عالی باشد. کالجها و دانشگاه‏ها ممکن است به آزمون‏های بیشتری برای سنجش سطح دانش متقاضی و مهارت زبانی وی نیاز داشته باشند تا اعتبار مدرک ارایه شده مشخص شود.

تمامی مدارک تحصیلی تحت نظر قانون ایالتی و تمامی دوره‏های تحصیلی تحت این شرایط اعمال می‏شوند.

 

 

 

3)  اگر پناهنده‏ای خواهان شروع به تحصیل باشد اما نتواند هیچ مدرکی در تایید شایستگی‏اش ارایه دهد، چه میشود؟

در قطعنامه‏ی کنفرانس وزیران فرهنگ در سال 1985، هیچ راه‏حلی برای آن دسته از پناهندگانی که نمی‏توانند به دلیل شرایط سفر مدرکی برای اثبات صلاحیت خویش ارایه نمایند، پیش بینی نشده است. از‏ این ‏رو، در حال حاضر این کنفرانس در حال بازبینی قوانین آن و در نظر گرفتن روشی برای تشخیص شایستگی متقاضیان است. وزارت آموزش عالی و هنرهای زیبای ایالت زاکسن با دانشگاه‏ها و کالجها در مورد شرایط حقوقی مشورت کرده است. هماهنگی موضوعات خاص به وسیله‏ی دانشگاه‏های مربوطه میسر می‏شود.

 

 

4) چه تعداد از پناهندگانی که درخواست پناهندگی آن‏ها در دست بررسی است، در دوره‏های آموزش عالی در ایالت زاکسن پذیرفته می‏شوند؟

تا به امروز تعداد پناهندگان متقاضی پذیرش در دوره‏های آموزش عالی کم بوده است. البته با افزایش تعداد پناهندگان این شرایط تغییر خواهد کرد. چنانچه تعداد متقاضیان افزایش یابد، آنگاه کالجها و دانشگاهها زمان لازم برای آمادهسازی را خواهند داشت زیرا تقریبا همهی پناهندگان برای دستیابی به مهارتهای زبانی لازم برای تحصیل در یک دوره‏ی آموزشی به یک تا دو سال زمان نیاز دارند.

 

 

5) آیا پناهندگان می‏توانند در کالج‏ها و دانشگاه‏های ایالت زاکسن به صورت شنونده‏ی آزاد (مستمع آزاد) حضور داشته باشند؟

بله. پناهندگانی که مهارت‏های زبانی لازم را دارند می‏توانند به صورت شنونده‏ی آزاد (مستمع آزاد) در دوره‏های درسی مناسب در کالج‏ها و دانشگاه‏ها پذیرفته شوند. رایزنی نهایی با کالج‏ها و دانشگاه‏ها در مورد میزان هزینه‏ها در جریان است. به عنوان نمونه، دانشگاه لایپزیگ در نظر دارد تا از دریافت هزینه در دورههای آزاد برای پناهندگانی که در ترم زمستان دوره‏ی درسی را شروع می‏کنند، چشم‏پوشی کند.

 

 

6) چه اقدامات دیگری انجام شده و یا برنامهریزی شده‏اند؟

کالج‏ها و دانشگاه‏های ایالت زاکسن طیف گسترده‏ای از برنامه‏های مشاوره را با در نظر گرفتن نیازهای خاص دانشجویان خارجی ارایه میدهند. برخی از موسسهها به طور مستقیم حمایتهایی را در مراکز دریافت کمک ارایه می‏کنند. کالج‏ها و دانشگاه‏ها از پیشینه‎ی استقبال از دانشجویان خارجی برخوردارند. اعضای هیات علمی و دانشجویان به ابتکار خود در حال سازماندهی دوره‏های زبان آلمانی در اقامت‏گاه‏های اضطراری پناهندگان هستند. به این دلیل که داشتن مهارت زبانی کافی، پیش نیاز شروع یک دوره‏ی آموزشی در یک کالج و یا دانشگاه در ایالت زاکسن است، وزارت آموزش عالی و هنرهای زیبا برای گسترش دورههای آموزشی موجود با فعالان برنامههای آمادهسازی مشورت خواهد کرد.

 

 

7) آیا کمکهای مالی دانشجویی شامل حال پناهندگان میشود؟

امکان دسترسی به کمکهای مالی دولت فدرال  (BAFöG)برای پناهندگان سرعت داده شده است. در آینده، افرادی که اجازهی اقامت موقت (Duldung) و یا اجازهی اقامت به دلایل انسان دوستانه را دارند، اجازه خواهند داشت تا برای دریافت کمکهای دانشجویی به جای چهار سال، پس از گذشت 15 ماه اقدام نمایند. در اصل کاهش این زمان طبق قانون کمک‏های مالی تجدید نظر شده که از اول اوت 2016 اجرایی خواهد شد، برنامه‏ریزی شده بود، اما اکنون این قانون از اول ژانویه به اجرا در خواهد آمد و پناهندگان می‏توانند در زمان کوتاه‏تری کمک‏های مالی دانشجویی دریافت کنند. قانون جدید، در کتاب تجدید نظر 12 از کد امنیت اجتماعی و قوانین دیگر، بخشی از لایحه‏ی تصویب شده توسط کابینهی دولت فدرال در تاریخ 12 اوت 2015 است. 

 

گزیدهای از قانون پناهندگی (AsylVfG)

§55، اعطای اجازهی اقامت موقت

1) باید به یک تبعهی خارجی متقاضی پناهجویی، اجازهی اقامت موقت در قلمروی دولت فدرال داده شده باشد. چنین فردی نباید هیچ ادعایی مبنی بر ماندن در ایالتی خاص و یا مکانی خاص داشته باشد. در موارد ورود غیر مجاز (مهاجر غیر قانونی) از یک کشور ثالث امن (§26 آ )، فرد خارجی باید اجازه‏ی اقامت موقت را به محض ارایه‏ی درخواست پناهجویی به دست آورد.

2) ارایهی درخواست پناهجویی، معافیت از لزوم داشتن مجوز اقامت برای یک دورهی حداکثر شش ماهه را باطل میکند و نتایج یک تقاضا برای مجوز اقامت، مندرج شده در § 81 بند 3 و 4 مقررات اقامت را نیز پایان میدهد. اگر فرد خارجی برای تجدید مجوز اقامت برای یک دورهی بیش از شش ماه تقاضا کرده باشد، § 81 بند 4 شامل آن نخواهد شد.

3) به منظور دستیابی یا اجرای یک حق یا امتیاز که بستگی به طول مدت اقامت در قلمروی دولت فدرال دارد، دوره‏ی زمانی اقامت، مطابق §1 بند 1، شماره‏ی 2، تنها وقتی محاسبه می‏شود که فرد خارجی به عنوان برخوردار از حق پناه‏جویی و یا تحت حفاظت بین المللی تشخیص داده شده باشد.

Marginalspalte

پناهندگان و آموزش عالی (تحصیلات عالی)

© Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst